İşyeri Hekimi Hizmetlerimiz

Al Demir OSGB, 20.07.2013 Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve 6331 Sayılı İş Kanunu ile beraber iş sağlığı tedbirlerinin belirlenmesi ve koruyucu hekimliğin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimliği hizmetini işletmelere sunmaktadır.

İşveren,iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyeri Hekimi görevlendirmek zorundadır.

Al Demir OSGB olarak işyeri hekimi hizmetlerimiz şunlardır:

 1. İş Sağlığı Eğitimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 2. Akciğer Grafisi
 3. Odyometri(İşitme) Testi
 4. Solunum Fonksiyon Testi
 5. Risk Değerlendirmesi
 6. Portör Muayenesi Tetkikleri
 7. Kan ve İdrar Tetkikleri
 8. Akciğer Grafisi

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİMİZ

Diğer sağlık personellerinin yönetmelik gereği; çok tehlikeli işletmelerde görevlendirilmesi zorunludur. Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 2. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 3. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 4. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 5. Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 6. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 7. İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 8. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Etiketler: Hizmetlerimiz, iş sağlığı, is sagligi, iş güvenliği, iş güvenliği uzmanı, İş Güvenliği Koordinatörü , Al demir OSGB, çalışan, iş kazası, işyeri, çalışma şekilleri, iş kazaları

Yazdır