AL DEMİR Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tıbbi Malzeme Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. - iş sağlığı

İşyeri Hekimi Hizmetlerimiz

Al Demir OSGB, 20.07.2013 Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve 6331 Sayılı İş Kanunu ile beraber iş sağlığı tedbirlerinin belirlenmesi ve koruyucu hekimliğin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimliği hizmetini işletmelere sunmaktadır.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

 

     Ülkemizde birçok sektörde iş güvenliği kültürü hala tam benimsenmemiş, sistem tam oturmamıştır. Ne yazık ki tekstil sektörü de bu sektörlere dahildir. Tekstil sektörünün bazı kollarında iş güvenliği kültürünün oturmamasının birçok nedeni vardır. Bu sorunları sektörün genel sorunları, çalışma ortamından kaynaklanan sorunlar ve çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlar olarak genellendirebiliriz.

    Sektörün en büyük sorunlarından biri kayıtdışı istihdam ve çalışmadır. Günümüzde küresel rekabet baskısı nedeniyle özellikle fason üretim yapan firmalarda kayıtdışı çalışma artmıştır. Böyle bir durumun mevcut olduğu işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir şekilde çalışma yapılması güçleşmektedir.

   Tekstil sektöründe kullanılan makine ve tezgahlar çok çeşitlilik göstermektedir. Makine ve tezgahların standartlara uygun olmamasından, yanlış yerleştirilmesinden, güvenli kullanım ve bakım talimatlarının olmamasından veya işe uygun eleman görevlendirilmemesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı iş kazaları meydana gelmektedir. İş kazalarının önüne geçebilmek için işletmelerde ilk adım olarak makine bazlı risk değerlendirmesi yapılması yararlı olacaktır. Ayrıca makinelerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, çalışanlar makine kullanımları ile ilgili eğitilerek kazaların önüne geçilebilir.

   Çalışma ortamından kaynaklanan sorunlar iş güvenliğinde çözülmesi gereken önemli adımlardan biridir. Çalışma ortamında aydınlatmanın yetersiz olması ya da fazla olması,  aşırı ısı ve nem, toz ve zararlı gazların olması, gürültü olması hem meslek hastalıklarına sebep olmakta hem de iş kazası olma ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca uzun çalışma süreleri, monoton çalışma, stres, ergonomik koşullara uygun çalışılmamasını da iş kazası sebepleri arasında sayabiliriz. İşletmelerde sağlıklı ve güvenli çalışılmasını sağlamak için ortam şartları ve çalışma koşulları elverişli hale getirilmelidir.

    İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi sadece yukarıda bahsettiğimiz gerekli tedbirlerin alınması ile mümkün olmamaktadır. Çalışanların da alınan tedbirlere ve verilen talimatlara uyması ve bu tedbirlerin kendi sağlık ve güvenlikleri için olduğunu benimsemeleri gerekmektedir. Sonuç olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında, güvenlik kültürünün sağlanması ve geliştirilmesinin anahtar bir rol oynadığı görülmektedir.                 İREM ACAR  / B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

                        OSGB Sorumlu Müdürü  

 

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest